Địa chỉ được cấp phép hoạt động: Số 43, Phố Hào Gia, Tổ 40, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02162200888

Quyết định cấp phép hoạt động: Quyết định số 681/QĐ-SGDĐT ngày 30/8/2018

Thời hạn hoạt động: Đến ngày 01/6/2023.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Chương trình đào tạo bồi dưỡng Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin nâng cao. (được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản)