Quyết định cấp phép hoạt động: QĐ số 450/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

Địa chỉ được cấp phép hoạt động: Số nhà 732, Đường Điện Biên, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái

Thời hạn hoạt động: Đến ngày 31/7/2022

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiếng Anh cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, THCS, THPT; Tiếng Anh cho người lớn.