Quyết định cấp phép hoạt động: Quyết định số 236/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

Địa chỉ được cấp phép hoạt động: Số nhà 48, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái

Thời hạn hoạt động: Đến ngày 28/4/2024

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiếng Anh cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, THCS, THPT; Tiếng Anh cho người lớn.