Quyết định cấp phép hoạt động: Quyết định số 112/QĐ-SGDĐT ngày 17/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

Địa chỉ được cấp phép hoạt động: Số nhà 1110, Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Thời hạn hoạt động: Đến ngày 15/02/2025

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiếng Anh cho Mầm non, Thiếu nhi, Thiếu niên