Địa chỉ được cấp phép hoạt động: 94 Điện Biên, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, điện thoại 19006494

Quyết định cấp phép hoạt động: Quyết định số 287/QĐ-SGDĐT ngày 24/5/2016

Thời hạn hoạt động: Đến ngày 01/6/2020

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiếng Anh cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, THCS; Tiếng Anh cho người lớn