Địa chỉ được cấp phép hoạt động: Số 532, Tổ 25, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, điện thoại 0961252662

Quyết định cấp phép hoạt động: Quyết định số 590/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2015

Thời hạn hoạt động: Đến ngày 01/4/2020

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiếng Anh cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, THCS, THPT; Tiếng Anh cho người lớn