Địa chỉ được cấp phép hoạt động: Tổ 11 (tổ 17 cũ), Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0985947929

Quyết định cấp phép hoạt động: Quyết định số 673/QĐ-SGDĐT ngày 11/9/2019

Thời hạn hoạt động: Đến ngày 05/11/2023

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiếng Anh cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, THCS; Tiếng Anh giao tiếp