Địa chỉ được cấp phép hoạt động: Số 112, Đường Hoàng Liên Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0982914648

Quyết định cấp phép hoạt động: Quyết định số 365/QĐ-SGDĐT ngày 22/6/2017; 525/QĐ-SGDĐT ngày 01/8/2019 (Gia hạn lần 1)

Thời hạn hoạt động: Đến ngày 15/12/2021

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiếng Anh cho trẻ Mầm non, học sinh Tiểu học, THCS, THPT; Tiếng Anh giao tiếp