Người đứng đầu: Bùi Hải Tân, điện thoại 0982273486

Trụ sở chính: Số 26, ngõ 109 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trụ sở tại Yên Bái: VP đại diện: Số 10, Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; Bùi Hải Tân, điện thoại 0982273486, 0946892755

Tư vấn du học các nước: Nhật Bản

Giấy chứng nhận số 711/QĐ-SGDĐT ngày 19/10/2017  (Thời hạn 03 năm)