Người đứng đầu: Nguyễn Quang Tuấn, điện thoại 0912510407

Trụ sở chính: Lô số 29+30, Đường Hoàng Văn Thụ, p. Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, điện thoại 02406252522

Trụ sở tại Yên Bái: VP đại diện: 397, Đ Quang Trung, TP Yên Bái; Bùi Tuấn Ngọc, điện thoại 0943289290

Tư vấn du học các nước: Nhật Bản; Hàn Quốc

Giấy chứng nhận số 23/GCN-SGDĐT ngày 30/5/2018  (thời hạn 03 năm)