Người đứng đầu: Tạ Đức Toàn, đện thoại 0986899826

Trụ sở chính: Thôn Thị Tứ, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội; điện thoại 02438695206

Trụ sở tại Yên Bái: Chi nhánh: 107, Thành Công, tp Yên Bái; Đỗ Thị Lan, điện thoại 02166500468; 0914911966

Tư vấn du học các nước: Nhật Bản

Giấy chứng nhận số 32/GCN-SGDĐT ngày 27/8/2018 (thời hạn 03 năm)