Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thứ 6, 23/3/2018, 12h:25:40
Kết quả cuộc thi vẽ tranh Chiếc ô tô mơ ước năm học 2014 - 2015
15/05/2015
QUYẾT ​ĐỊNH

Công nhận kết quả cuộc thi vẽ tranh ATGT với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước”  

dành cho học sinh tiểu học, năm học 2014 – 2015

--------------------------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

        Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ Quyết định số: 1123 /QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi vẽ tranh ATGT với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” dành cho học sinh Tiểu học” năm học 2014 – 2015;

 Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

         Điều 1: Cấp Giấy chứng nhận cho 06 đơn vị tích cực tham gia cuộc thi và Giấy chứng nhận cho 120 học sinh đoạt giải trong cuộc thi vẽ tranh ATGT với chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” dành cho học sinh Tiểu học năm học 2014 - 2015 (danh sách kèm theo).

        Điều 2: Giao cho Vụ Giáo dục Tiểu học – Bộ GDĐT ký Giấy chứng nhận và tổ chức trao Giấy chứng nhận cho những học sinh đoạt giải trong cuộc thi vẽ tranh ATGT.

        Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo có học sinh tham gia cuộc thi, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

* Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Số tư liệu:1553/QĐ-BGDĐT

Ngày ban hành:11-05-2015

Tệp đính kèm: ​tt744_KQ_thi_chiec_o_to_mo_uoc_2015.rar

Tags:  
 
Ý kiến của bạn
Họ tên : Email :  
  Tiêu đề :
 
  Nội dung :