Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thứ 6, 27/4/2018, 0h:32:13
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Trường mầm non xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện” tỉnh Yên Bái, năm học 2017-2018
09/04/2018
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Trường mầm non xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện” tỉnh Yên Bái, năm học 2017-2018

Căn cứ Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi “Trường mầm non xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện” các cấp, năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-SGDĐT ngày 22/11/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái ban hành Điều lệ Hội thi “Trường mầm non xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện” các cấp, năm học 2017-2018;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo,​

Xem chi tiết trong tệp tin đính kèm

QĐ 182 .Quyet dinh BTC.pdfQĐ 182 .Quyet dinh BTC.pdf

 
Tags:  
 
Ý kiến của bạn
Họ tên : Email :  
  Tiêu đề :
 
  Nội dung :