Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thứ 6, 23/3/2018, 12h:25:24
Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ 10 - Năm 2015
30/05/2015
Kính gửi:

                                            - Các sở giáo dục và đào tạo;

                                            - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

 

         Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) toàn quốc lần thứ 10, năm 2015 như sau:

         1. Mục đích, yêu cầu, đối tượng, điều kiện, nội dung và hình thức thi, Ban tổ chức và các hoạt động của Hội thi

         Được thực hiện theo Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN (được gửi kèm theo Thông báo này).

         Trong đó phần thi Hiểu biết tập trung vào một số nội dung sau:

        - Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

        - Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

       - Một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về TCCN: Quy chế đào tạo, tuyển sinh, chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN;

       - Đổi mới chương trình, phương pháp dạy, học, kiểm tra đánh giá kết quả người học. Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo.

        2. Thời gian, địa điểm

        - Thời gian tổ chức: Dự kiến tuần cuối tháng 8/2015.

        - Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng.

        3. Số lượng giáo viên dự thi

       - TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: Mỗi đoàn không quá 20 giáo viên dự thi. Mỗi đoàn thuộc tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên: Không quá 6 giáo viên dự thi; Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bộ Quốc phòng: Không quá 5 giáo viên dự thi; Hải Dương, Thái Bình, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Tiền Giang, Yên Bái: Không quá 4 giáo viên dự thi. Các tỉnh còn lại: Không quá 3 giáo viên dự thi.

       - Ngoài số lượng giáo viên dự thi, các sở hoặc đơn vị có thể cử thêm người tham dự Hội thi để học tập, trao đổi kinh nghiệm.

        4. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 25/2012/TT-BGDĐT. Trong đó lưu ý hồ sơ cụ thể:

        a) Danh sách các thành viên tham dự Hội thi được được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Excel, font “Times New Roman”, cỡ chữ 14 (thực hiện theo mẫu số 01và 02 kèm theo Thông báo này).

         b) Ảnh chân dung giáo viên dự thi: Ảnh được chụp kiểu chứng minh thư khổ 4 x 6 cm, số lượng 02 ảnh, có ghi rõ họ tên, đơn vị dự thi mặt sau ảnh.

        c) Giáo án bài dự thi giảng dạy, đề cương nội dung bài dự thi giảng dạy của từng giáo viên dự thi kèm theo bản sao đề cương chi tiết học phần có nội dung bài dự thi của giáo viên (có xác nhận của Hiệu trưởng hoặc của người được Hiệu trưởng ủy quyền) được đóng thành quyển, số lượng: 04 quyển/ giáo viên dự thi.

         Mẫu giáo án lý thuyết và thực hành được gửi kèm theo Thông báo này để các tổ chức, cá nhân dự thi tham khảo. Bộ GDĐT khuyến khích sự sáng tạo giáo viên dự thi trong việc thiết kế giáo án.

         d) Giới thiệu thành tích về kết quả thi giáo viên dạy giỏi TCCN các cấp từ năm 2012 đến nay của đoàn tham dự Hội thi (không quá 01 trang đánh máy trên khổ giấy A4 , font chữ “Times New Roman”, cỡ chữ 14.

          Hồ sơ nêu tại các điểm a, b, d được gửi về Bộ GDĐT trước ngày 03/7/2015 qua đường bưu điện theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội và email: ttlhoa@moet.edu.vn.

         Hồ sơ nêu tại điểm c các đoàn bàn giao cho Ban Tổ chức tại địa điểm tổ chức Hội thi trước khi khai mạc Hội thi 01 ngày.

          5. Một số vấn đề khác

          Các địa phương, đoàn tham dự Hội thi chịu trách nhiệm kinh phí và bảo đảm phương tiện dạy học và an toàn của đoàn mình trong quá trình tham gia Hội thi. Căn cứ vào số lượng đăng ký của các đoàn tham gia Hội thi và tình hình cụ thể, Bộ GDĐT sẽ có thông báo sau về mức huy động đóng góp hỗ trợ kinh phí cho Hội thi.

         Các đoàn đăng ký dự thi theo đúng thời hạn và số lượng nói trên, Bộ sẽ không giải quyết cho các đoàn đăng ký vượt số lượng giáo viên dự thi và sau thời hạn được quy định tại Thông báo này.

          Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị liên hệ với đồng chí Hoàng Thái Sơn - Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GDĐT theo số điện thoại: 0913.515.815/04.38694988 hoặc email: htson@moet.edu.vn.

          Nhận được Thông báo này, Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) thông báo đến tất cả các trường TCCN, các cơ sở đào tạo TCCN trên địa bàn tỉnh/thành phố hoặc trực thuộc để triển khai thực hiện./.

Tags:  
 
Ý kiến của bạn
Họ tên : Email :  
  Tiêu đề :
 
  Nội dung :