Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thứ 6, 27/4/2018, 0h:35:53
Nhiệm vụ năm học 2017-2018 khối Giáo dục Chuyên nghiệp và thường xuyên
28/03/2018
Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT- BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Công văn số 3764/BGDĐT-GDTX ngày 17/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục thường xuyên.
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp như sau:
 
Tags:  
 
Ý kiến của bạn
Họ tên : Email :  
  Tiêu đề :
 
  Nội dung :