Sunday, 12/07/2020 - 00:55|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Một số điểm mới trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Ngày 03/02/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII sửa đổi, bổ sung được sắp xếp chặt chẽ, khoa học; đảm bảo nguyên tắc giữ nguyên các nội dung đã ổn định, khắc phục những bất cập và phù hợp với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII gồm 11 chương, 35 điều, tăng 01 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ khóa XI.

Một số điểm mới nổi bật của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII:
- Về Huy hiệu Công đoàn Việt Nam: Sửa đổi chữ viết tắt “TLĐ” thành chữ viết tắt “CĐVN”.


- Bổ sung quy định bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” của nhạc sĩ Lê Tú Anh làm bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
- Về đối tượng gia nhập Công đoàn Việt Nam: Khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động hợp pháp tại Việt Nam tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
- Quy định số lượng đoàn viên tối thiểu để được thành lập CĐCS và nghiệp đoàn cơ sở: 05 đoàn viên.
- Quyền của đoàn viên: bổ sung thêm 2 quyền 
+ Đoàn viên được cấp thẻ đoàn viên công đoàn và được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các thiết chế công đoàn; 
+ Đoàn viên bị mất việc làm, được tạm dừng sinh hoạt công đoàn và tạm dừng đóng đoàn phí, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày mất việc.
- Về nhiệm vụ của đoàn viên: tăng thêm 1 nhiệm vụ
Đoàn viên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam và tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
- Về thủ tục gia nhập Công đoàn và chuyển sinh hoạt: Đoàn viên được phát thẻ để sử dụng trong các hoạt động công đoàn. Việc quản lý và sử dụng thẻ do  
Đoàn Chủ tịch TLĐ quy định cho phù hợp với các loại hình thẻ đoàn viên điện tử và thẻ đoàn viên liên kết đang được TLĐ triển khai áp dụng hiện nay.
- Về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công đoàn: Bổ sung thêm 2 nhiệm vụ  
+ Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ công dân …;
+ Nêu gương về mọi mặt đối với đoàn viên và người lao động; tích cực bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Bỏ 1 quyền hạn của cán bộ công đoàn: Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định pháp luật.
- Quy định rõ hệ thống tổ chức Công đoàn gồm 4 cấp, trong đó làm rõ các loại hình của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở.
- Về đại hội công đoàn các cấp: 
+ Thống nhất đại hội công đoàn các cấp được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm một lần và có hai hình thức: Đại hội đại biểu và đại hội toàn thể.
- Quy định nguyên tắc, hình thức bầu cử tại đại hội và hội nghị công đoàn: 
+ Trong một số trường hợp có thể bầu cử bằng biểu quyết giơ tay theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ở cấp trung ương do đại hội và hội nghị quyết định.
+ Quy định đại biểu chỉ định với số lượng không quá 5% tổng số đại biểu được triệu tập (tăng 2% so với Điều lệ khóa XI).
- Về bầu cử: quy định cụ thể các hình thức
+ Bỏ phiếu kín: Bầu Ban chấp hành và các chức danh của Ban chấp hành công đoàn các cấp; bầu Ủy ban kiểm tra và các chức danh của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; bầu cử tổ trưởng, tổ phó công đoàn và các chức danh cán bộ công đoàn khác; đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên; lấy phiếu giới thiệu các ứng cử viên để đưa vào danh sách bầu cử.
+ Biểu quyết giơ tay: Bầu các cơ quan điều hành, giúp việc đại hội, hội nghị.
- Về nhiệm vụ của Ban chấp hành công đoàn các cấp: Tăng thêm 1 nhiệm vụ
Tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn của cán bộ, đoàn viên công đoàn tại các hội nghị của Ban chấp hành.
- Về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp:
Quy định thêm nhiệm vụ giám sát cho Ban chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm đảm bảo thực hiện Điều lệ, nghị quyết và các quy định của tổ chức Công đoàn. Mỗi cấp công đoàn phải tổ chức, tiến hành kiểm tra, giám sát ở cấp mình và chịu sự kiểm tra, giám sát của công đoàn cấp trên.
Quy định rõ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn thuộc nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra (không phải giúp Ban chấp hành công đoàn cùng cấp thực hiện 2 nhiệm vụ này như Điều lệ khoá XI). Đồng thời quy định Ủy ban kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành công đoàn cùng cấp về kết quả kiểm tra, giám sát do Ủy ban kiểm tra tổ chức thực hiện.
- Bổ sung quyền của Ủy ban kiểm tra được xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn theo thẩm quyền quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn; Uỷ ban kiểm tra công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Việt Nam được sử dụng con dấu riêng.

Huyền Thúy


Tác giả: Huyền Thúy, Công đoàn ngành Giáo dục
Nguồn: Tổng Liên Đoàn
Lượt xem: 111
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết