$result;}} ?>;}} ?> Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2018: An toàn, ...