Thursday, 09/07/2020 - 16:02|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Chuyện học ở Tuy Lộc

Chuyện học ở Tuy Lộc

Những ngày này về Tuy Lộc, xã vùng ven của thành phố Yên Bái, bên cạnh chuyện lao động sản xuất, chuyện đồng áng, đâu đâu cũng là chuyện lo cho con em đến trường năm học mới.
Nâng cao chất lượng dạy nghề

Nâng cao chất lượng dạy nghề

Thực hiện 3 khâu đột phá, xây dựng Yên Bái thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực, đến nay, toàn tỉnh đã có 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Giáo dục thường xuyên trong xã hội học tập

Giáo dục thường xuyên trong xã hội học tập

Thuật ngữ “giáo dục thường xuyên” được nhiều người nói tới hằng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người đọc và nghe dường như không còn xa lạ với thuật ngữ này. Song, nếu đi sâu vào nội hàm và ngoại diên của nó - tức là xem xét nó như một khái niệm - thì mới vỡ lẽ ra rằng, trong quan ...
Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở Nhật Bản

Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở Nhật Bản

Theo Kế hoạch cơ bản để thúc đẩy giáo dục (2008-2012), Nhật Bản đặt mục tiêu trong vòng 10 năm trở thành xã hội học tập (XHHT), một quốc gia dựa trên giáo dục. Để thực hiện các mục tiêu đặt ra, Nhật Bản lựa chọn các giải pháp cơ bản, bao gồm: nâng cao nhận thức; đa dạng hóa các cơ hội học tập; đánh ...
Giáo dục thường xuyên - Giá trị cho sự phát triển bền vững

Giáo dục thường xuyên - Giá trị cho sự phát triển bền vững

Phát triển giáo dục thường xuyên là một nội dung cơ bản trong lộ trình xây dựng xã hội học tập. Đây là một trong những khái niệm cốt lõi tạo nên một tam thức giáo dục bao hàm hầu hết các nội dung, phương thức, phương pháp, tính chất, ý tưởng và quản lý sự nghiệp giáo dục người lớn
Chiến lược giáo dục mới của UNESCO

Chiến lược giáo dục mới của UNESCO

Từ năm 1972, trong khi xây dựng chiến lược mới để phát triển giáo dục, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) đã thể hiện rõ hệ thống quan điểm khoa học, tiến bộ, khẳng định đóng góp có ý nghĩa tích cực của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Những quan ...