Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thứ 6, 27/4/2018, 0h:31:10
Danh mục thủ tục hành chính do UBND cấp xã tỉnh Yên Bái quản lý
04/10/2017 4:55 CH
đanh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
Chi​ tiết trong file đính kèm: 03 DM-ND TTHC cap xa.doc03 DM-ND TTHC cap xa.doc
Tags:
 
Ý kiến của bạn
Họ tên : Email :  
  Tiêu đề :
 
  Nội dung :