Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thứ 6, 23/3/2018, 12h:26:10

Văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4375_BGDDT_CTHSSV 27/08/2015 Tăng cường triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02-9 và khai giảng năm học mới 2015-2016
4295_BGDDT_GDTX 24/08/2015 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTX
542/SGDĐT-KT&KĐCLGD 13/08/2015 Hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường ĐH, CĐ
1439/QĐ-UBND 07/08/2015 Quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2797/QĐ-BGDĐT 03/08/2015 Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC 16/07/2015 Thông tư liên tịch Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh
14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 16/07/2015 Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 (Học phí...)
3201/BGDĐT-KTKĐCLGD 25/06/2015 Tổ chức thi THPT quốc gia năm 2015
370/QĐ-SGDĐT 24/06/2015 Quyết định thành lập tổ công tác duyệt kết quả tuyển sinh vào trung học năm 2015
2116/QĐ-BGDĐT 22/06/2015 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3535/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014
66 /KH-SGDĐT 19/06/2015 Kế hoạch thanh tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
67/KH-SGDĐT 19/06/2015 Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015
59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
3029/BGDĐT-KTKĐCLGD 18/06/2015 Lịch, thời gian biểu thi THPT quốc gia năm 2015
3013/BGDĐT-CNTT 17/06/2015 Công bố danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi THPT quốc gia năm 2015
63/KH-SGDĐT 12/06/2015 Kế hoạch số 63 về tổ chức thực hiện Kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
753/KTKĐCL 12/06/2015 Lịch và thời gian biểu từng buổi thi
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
299/QĐ-SGDĐT 04/06/2015 Quyết định Thanh tra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông Năm học 2015 - 2016
286 /QĐ-SGDĐT 02/06/2015 Quyết định kiểm tra công tác giáo dục thường xuyên năm 2015
2584/BGDĐT-KHTC 29/05/2015 Hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho kỳ thi THPT quốc gia
11/CT-TTg 29/05/2015 Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 29/05/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
11/CT-TTg 29/05/2015 Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
2580/BGDĐT-KHTC 28/05/2015 Hướng dẫn định mức chi cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
273/QĐ-SGDĐT 27/05/2015 Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2512/BGDDT-GDCN 27/05/2015 Hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường trong bậc học trung cấp chuyên nghiệp
317/SGDĐT-GDTH 20/05/2015 Hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
51/KH-SGDĐT 20/05/2015 Kế hoạch triển khai, tổ chức “Tháng hành động Vì trẻ em” năm 2015
249/QĐ-SGDĐT 19/05/2015 Quyết định về việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2015-2016
1669/QĐ-BGDĐT 19/05/2015 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
246/QĐ-SGDĐT 18/05/2015 Quyết định thành lập Ban biên soạn và Ban biên tập, thẩm định tài liệu bài giảng bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học Chương trình SEQAP năm 2015
350/HD-BGDĐT 18/05/2015 Hướng dẫn thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
247/QĐ-SGDĐT 17/05/2015 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung cán bộ đoàn kiểm tra thẩm định trường đạt chuẩn quốc gia tại huyện Lục Yên, năm 2015
49/2015/NĐ-CP 15/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
06/CT-UBND 15/05/2015 Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015
48/2015/NĐ-CP 15/05/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
243/QĐ-SGDĐT 14/05/2015 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định trường đạt chuẩn quốc gia tại huyện Lục Yên - năm 2015
244/QĐ-SGDĐT 14/05/2015 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định trường đạt chuẩn quốc gia tại huyện Trạm Tấu - năm 2015
09/2015/TT/BGDĐT 14/05/2015 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
237/QĐ-SGDĐT 13/05/2015 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái - năm 2015
330/KH-BGDĐT 13/05/2015 Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” ngành Giáo dục
50/KH-SGDĐT 12/05/2015 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi năm 2014
46/2015/NĐ-CP 12/05/2015 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
220 /QĐ-SGDĐT 08/05/2015 Quyết định thanh tra thì trung tâm GDTX tỉnh
03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
865/UBND-TC 04/05/2015 Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ
1990/BGDĐT-KTKĐCLGD 24/04/2015 Phối hợp chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2015 (công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố)
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
06/CT-TTG 21/04/2015 Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.
227/SGDĐT-KTKĐCLGD 14/04/2015 V/v hướng dẫn thực hiện chính sách cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
1101/QĐ-BGDĐT 06/04/2015 Quyết định số 1101/QĐ-BGDĐT về giao nhiệm vụ cho các sở giáo dục và đào tạo chủ trì tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
181/SGDĐT-KTKĐCLGD 02/04/2015 Hướng dẫn tổ chức thi, xét tốt nghiệp trung học năm 2015
04/CT-TTg 01/04/2015 Về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
404/QĐ-TTg 27/03/2015 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông
422/QĐ-UBND 27/03/2015 Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2015
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1388/BGDĐT-KTKĐCLGD 25/03/2015 Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT
02/2015/TT-BGDĐT 26/02/2015 Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
29-NQ/TW 04/11/2013 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
37/2013/QĐ-TTg 26/06/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
36/2013/QĐ-TTg 18/06/2013 Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện KTXH ĐBKK
1840/QĐ-BGDĐT 24/05/2013 kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
0 26/04/2013 Các văn bản thi năm 2013
2645/BGDĐT-VP 23/04/2013 Giao dịch văn bản điện tử
413/QĐ-UBND 23/04/2013 Quyết định phê duyệt kế hoạch xét tốt nghiệp THCS, thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh GDTRH năm 2013
273/TTr-GDPT 16/04/2013 Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2013
40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 10/04/2013 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 2015
337 /KTKĐCLGD-KT 10/04/2013 V/v hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013
337/KTKĐCLGD-KT 10/04/2013 V/v hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013
1215/QĐ-BGDĐT 04/04/2013 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV 11/03/2013 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26/10/2011
19/2013/NĐ-CP 23/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
04/2013/TT-BGDĐT 21/02/2013 Về việc sửa đổi một số điều quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6/3/2012
02/2013/QĐ-UBND 31/01/2013 Về việc ban hành Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái
12/2013/QĐ-TTg 24/01/2013 Chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn
18/2012/TT-BGDĐT 31/05/2012 Quy định về chế độ làm việc đối với GV ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật.
15/CT-TTg 22/05/2012 Chỉ thị về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
139/2006/NĐ-CP 19/05/2012 Nội dung tóm lược: - Mục tiêu, chương trình dạy nghề - Tổ chức hoạt động dạy nghề - Tuyển sinh, cấp chứng chỉ nghề - Chính sách đối với dạy nghề
243/SGDĐT-TCCB 18/05/2012 Thực hiện chính sách quy định tại các Quyết định số 24,25,26,27/2008/QĐ-TTG và QĐ số 113/2009/QĐ-Ttg của TTCP
17/2012/TT-BGDĐT 16/05/2012 Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
366/QĐ-TTg 31/03/2012 Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.
32/2011/QĐ-UBND 08/11/2011 Về việc quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
531/SGDĐT-KHTC 23/09/2011 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012
273/TTr-GDPT V/v: Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2013