Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thứ 6, 23/3/2018, 12h:24:8

STT Nội dung câu hỏi Người hỏi Địa chỉ Người trả lời Nội dung câu trả lời
1 Mức học phí đối vs bậc tiểu học là bao nhiêu? dinhlv Yên Bái Trung tâm CNTT Sở GDĐT Tùy thuộc vào địa phương, mỗi địa phương có 1 mức khác nhau
2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 tổ chức vào thời gian nào? Trần Văn Minh Yên bái Sở GD&ĐT Được tổ chức từ ngày 2-4/6/2012