Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Thứ 6, 27/4/2018, 0h:35:19
Các văn bản thi THPT Quốc gia năm 2018
16/04/2018 4:30 CH
Các văn bản hướng dẫn thi THPT Quốc gia năm 2018 được cập nhật taị đây
​1. Thông tư 04 bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia 1 TT_04.pdf1 TT_04.pdf
1.1 Công văn 991 Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPt năm 2018 1.1 Huong dan thi  - 991-BGDĐT-QLCL.pdf1.1 Huong dan thi - 991-BGDĐT-QLCL.pdf
2. Thông tư 07 Bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học ....2.1Thong tu 07.pdf2.1Thong tu 07.pdf
3. Công van 899 Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018​ 2. Hung dan tuyen sinh ĐH CĐ 899-BGDĐT-GDĐH.doc2. Hung dan tuyen sinh ĐH CĐ 899-BGDĐT-GDĐH.doc
4.  Kế hoạch 31 Tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia và xét tốt nghiệp THPT năm 2018  3. KH 31KH-SGDĐT Tổ chức thi 2018.docx3. KH 31KH-SGDĐT Tổ chức thi 2018.docx
5. Công văn 236-SGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn thi và xét tốt nghiệp THPT năm 2018 3.1. CV 236-SGDĐT-KTKĐCLGD Huong dan thi 2018.docx3.1. CV 236-SGDĐT-KTKĐCLGD Huong dan thi 2018.docx
6. CV 1219 GDDH_Hướng dẫn kinh phí kỳ thi THPT Quốc gia 2018​ 4. CV 1219 GDDH_Huong dan kinh phi Thi-TS 2018.pdf4. CV 1219 GDDH_Huong dan kinh phi Thi-TS 2018.pdf
 
Tags:  
 
Ý kiến của bạn
Họ tên : Email :  
  Tiêu đề :
 
  Nội dung :