Thursday, 09/07/2020 - 15:25|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Hướng dẫn Kỹ năng viết Tin, Bài cho báo điện tử, tạp chí, tập san, bản tin,...

Hướng dẫn Kỹ năng viết Tin, Bài cho báo điện tử, tạp chí, tập san, bản tin,...

Để phát triển công tác tuyên truyền, đòi hỏi phải có Kỹ năng viết Tin, Bài cho báo điện tử, tạp chí, tập san, bản tin,... Tài liệu "Làm chủ kỹ năng viết Tin, Bài Báo chí" dưới đây sẽ giúp cho quý độc giả và những ai đang hoạt động trong công tác tuyên truyền có thêm sự hiểu biết về ngành báo chí ...