Sunday, 12/07/2020 - 00:15|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Cảnh Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0914.891.555
  • Email:
   nclam@yenbai.edu.vn
 • Lê Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0914 192.028. Cố định: 02163.856.586
  • Email:
   lthue@yenbai.edu.vn
 • Bùi Hữu Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0915.274.813
 • Giang Thị Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0918 309.266
  • Email:
   sogddt@yenbai.gov.vn
 • Phạm Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng
  • Điện thoại:
   0913.620.976
  • Email:
   ptthanh@yenbai.edu.vn
 • Lê Quốc Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0912.299.306
  • Email:
   lqtoan@yenbai.edu.vn
 • Vũ Thị Tươi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0916.399.456
  • Email:
   vttuoi@yenbai.edu.vn
 • Vũ Đức Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0912.096.775
 • Phan Văn Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lái xe
  • Điện thoại:
   0915.063.076