Sunday, 12/07/2020 - 00:47|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Trần Mạnh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0912 231.660
  • Email:
   tmthang@yenbai.edu.vn
 • Hà Văn Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   0947.046.959
  • Email:
   hvhien@yenbai.edu.vn
 • Vũ Thành Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   0986.469.118
  • Email:
   vtdong@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Khắc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0916.007.618
  • Email:
   nkhung@yenbai.edu.vn
 • Lê Văn Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   01254.456.188
  • Email:
   lvthach@yenbai.edu.vn