Saturday, 10/12/2022 - 12:15|
Chào mừng các bạn đã đến với cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái !

Nội dung đang cập nhật...

<a href="/tin-tuc-su-kien/giao-duc-chuyen-nghiep-thuong-xuyen" title="CSVC, thiết bị" rel="dofollow">CSVC, Thiết bị</a>

TRƯỜNG TH&THCS ĐÀO THỊNH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC, NÂNG CAO KIẾN THỨC AN TOÀN GIAO ...

(14/01/2022)  648
          Nhằm tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp ...